Aktuality

Výměník tepla Earny - návštěva Ehbauer

Vážení zákazníci, 

v minulých dnech jsme navštívili společně se zástupci společností Lubská zemědělská a.s. a ZOD Kolinec farmu výkrmu drůbeže nedaleko německého města Kastl. Přivítal nás farmář Josef Ehbauer, který má mimo stáje pro výkrm drůbeže i 25 ks mléčného skotu, 35 ha polností a mnoho ostatního. Stáj výkrmu drůbeže, která byla naším cílem byla postavena před dvěma lety. Naskladňovací kapacita stáje je 40.000 ks jednodenních kuřat. V době návštěvy však bylo ve stáji pouze 35.000 ks kuřat.

Nás nejvíce zajímal systém vytápění stáje. Farmáři bylo navrženo několik variant, jak stáj vytápět. Jednou z nich byla i varianta, která byla nakonec zrealizována. Tou bylo umístění 3 topidel typu Jet-Master GP70 a výměníku tepla Earny. Jedná se o velmi účinný systém vytápění, který zároveň spoří náklady na vytápění a elektrickou energii. V přípědě pana Ehbauera činí úspora nákladů na vytápění více než 30%. 

Princip je jednoduchý: Earny slouží ve stájích pro výkrm kuřat k zpětnému získávání tepla z odsávaného vzduchu a to na principu křížového proudění. Teplý vzduch ze stáje a současně i studený čerstvý vzduch jsou proháněny přes blok výměníku tak, aniž by došlo k vzájemnému kontaktu. V bloku výměníku dochází k tepelné výměně a do stáje proudí předehřátý čistý venkovní vzduch. Jet-Mastery poté tento předehřátý vzduch pouze dohřívají na požadovanou teplotu. Tím dosáhneme značné úspory na vytápění.

Earny se zároveň stará o minimální ventilaci v prvních dnech výkrmu drůbeže a tím dokáže uspořit i náklady na elektrickou energii. 

 

Více o výměníku tepla Earny se dozvíte v záložce Technologie / Výkrm drůbeže.

05. 03. 2014

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Technologická zařízení pro chov a výkrm drůbeže