AGPI Vajax - obohacená klecová technologie EV-1500EU

Název akce: Technologie 3 snáškových hal, včetně rekonstrukce hlavní jímky na odpadní vody

Investor: AGPI Vajax, spol. s r.o. 

Realizace: 2013

Předmět dodávky: kompletní technologie pro chov nosnic typ Eurovent EV1500-EU60, výměna řídící jednotky ventilace, částečná výměna ventilačního systému. Instalace systému pro počítání vajec Amacs-EMEC12.

Technologická zařízení pro chov a výkrm drůbeže