Bohemia Vitae a.s. - hala č. 9

Název akce: Instalace technologie pro chov nosnic v obohacených klecích

Investor: Bohemia Vitae Jindřichův Hradec a.s.

Realizace: 5 + 6 / 2016

Předmět dodávky: kompletní technologie pro chov nosnic typ Eurovent EV1500-EU60, výměna řídící jednotky ventilace, sil  a spirálových dopravníků krmiva, částečná výměna ventilačního systému. 

Technologická zařízení pro chov a výkrm drůbeže