Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o.

Název akce: Technologie pro chov nosnic v obohacených klecích

Investor: Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o.

Realizace: 9-12 / 2016

Předmět dodávky: kompletní technologie pro chov nosnic typ Eurovent EV1500-EU72, včetně ventilace, provzdušňování trusu na pásech odklizu trusu, sběru vajec.

Kapacita stáje: 60.720 ks nosnic

Technologická zařízení pro chov a výkrm drůbeže